سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳

سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳

سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳ دسته بندی می شوند . که این لایه بندی ها از مدل OSI  که در شکل زیر مشاهده میکنید به دست آمده است .

مدل 7 لایه osi  و تاثیر آن در سوئیچ سیسکو لایه 2 و لایه 3

مدل ۷ لایه osi و تاثیر آن در سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳

در ادامه به بررسی تفاوت ها و مزیت های سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳ می پردازیم .

سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳ برای برقراری ارتباطات شبکه در میان اطلاعات هر کدام از شبکه ها استفاده میشود . هرکدام از این سوئیچ های لایه ۲ و لایه ۳ دارای یک مزیت خاص خود می باشند و زمانی در کنار هم استفاده میشوند ، که بخواهند یک شبکه بزرگ را ایجاد نمایند .

سوئیچ سیسکو لایه ۲

لایه یک همان طور که در مدل OSI  آمده است برای برقراری ارتباط فیزیکی شبکه مورد استفاده قرار میگیرد .

که وظیفه تعیین مقدار ولتاژ ارسالی را دارد ، بحث اصلی بر روی لایه دو در سری سویئچ سیسکو لایه دو که میتوانید نمونه های آن را از این لینک مشاهده کنید ، قرار می گیرد .

در لایه ۲ که به عنوان دیتا لینک معرفی می گردد وظیفه ارسال و دریافت و تصمیم گیری بر روی پکت های ارسالی داخل شبکه را بر عهده دارد .در ارسال پکت ها در سوئیچ شبکه سیسکو لایه ۲ آدرس MAC ارسالی پیدا میشود و بر روی همان آدرس MAC ارسال و دریافت پکت ها صورت میگیرد .

سویچ سیسکو لایه ۲ آدرس MAC  ارسالی را به صورت خودکار پیدا میکند و ارسال و دریافت پکت ها بر روی این لایه صورت میپذیرد .

این لایه در سوئیچ سیسکو به صورت خود کار لیستی از آدرس MAC  اتصال یافته به شبکه را می سازد و از این پس برای جا به جایی و ارسال و دریافت پکت ها با توجه به اولین پورتی که ارسال و دریافت از روی آن صورت گرفته است را انجام میدهد .

سوئیچ شبکه لایه ۲ در تمامی مدل ها به راحتی قابلیت بازیابی اطلاعات را دارند و نیاز به مدیریت خاصی در بعضی از مدل های سوئیچ شبکه سیسکو ندارد .پس به راختی می توان از این سوئیچ خها استفاده نمود و از قیمت پایین تری نسبت به سوئیچ های شبکه لایه دو هستند .

سوئیچ سیسکو لایه ۳

سوئیچ لایه ۳ همان ویژگی ها سوئیچ لایه ۲ با این تفاوت که این سوئیچ ها توان پردازش بر روی پورت ها خود را دارند و میتوانید آنها را برنامه ریزی دقیق تری کنید .

سوئیچ های لایه ۳ سیسکو امکان کنترل پهنای باند را به شما می دهند و میتوانند در شبکه های بزرگ سازمانی نقش حیاتی ایجاد کنند .

در طراحی و پیاده سازی شبکه های بزرگ سازمانی از سوئیچ سیسکو لایه ۲ و لایه ۳ همزامان استفاده میشود .

فروش سوئیچ سیسکو

فروش سوئیچ سیسکو

 

 

 

 


Rate this post